BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Formularz rejestracyjny

Nazwa(*)
Proszę wpisać nazwę

Login(*)
Prosze podać nazwę użytkownika. Bez spacji na początku i końcu. Login nie może zawierać znaków: < > \ " ' % ; ( ) &

E-mail(*)
Proszę wpisać poprawny adres e-mail

Powtórz E-mail(*)
Proszę wpisać taki sam adres e-mail

Hasło(*)
Proszę wpisać hasło

Powtórz hasło(*)
Powtórz hasło

Regulamin(*)
Akceptacja warunków regulaminu jest konieczna do założenia konta w serwisie.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych: Prezydent Miasta Starachowice z siedzibą: ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych: Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym Możesz się skontaktować w sprawach ochrony Swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 41 273 82 18, e-mail:wojciech.gawecki@starachowice.eu   lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania: Określono cele przetwarzania Twoich danych. Twoje dane przetwarzane będą:

1) na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

2) w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu usunięcia Twojego konta z naszego portalu na Twój wniosek.,p/>

VI. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator Danych Osobowych Prezydent Miasta Starachowice

Potwierdzenie(*)
Nieprawidłowe dane

Proszę wpisać znaki z obrazka(*)
Proszę wpisać znaki z obrazka
Nieprawidłowe dane

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-83-50

e-mail: mlodziez@starachowice.eu

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept